Antibiotikaresistens og håndvask - praktisk råd

Visste du at antibiotikaresistens er en av vår tids største globale helseutfordringer? Dette er også et økende problem i Norge. Se hva Lasse Matberg gjør i hverdagen for å redusere risikoen for å bli smittet av resistente bakterer.

Se film for mer info

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-GEP-NOR-0895