Antibiotikaresistens rapport

Antibiotikaresistens 

- nye finanseringsmodeller som en av løsningene

Arbeidet for å reparere et ødelagt antibiotikamarked pågår i flere industrialiserte land som Storbritannia og Sverige. Også norske politikere har tatt utfordringen. 

Med denne rapporten håper vi å gi en plattform for konstruktive diskusjoner. Vi ønsker å peke på noen mulige løsninger og muligheter som kan bringe oss videre. Og vi vil være blant dem som sørger for at denne viktige saken blir en del av det offentlige ordskiftet.

Når du ser en sliten kreftpasient med lavt immunforsvar, er det lettere å forstå hva dette egentlig gjelder. For denne pasienten kan det å ha effektive antibiotika være avgjørende for om hun overlever, sier Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær i Kreftforeningen..

Last ned pdf av rapporten her

Rapporten er utarbeidet av Pfizer i samarbeid med rådgivningsfirmaet First House. Har du spørsmål om rapporten, kontakt Anders Fallang, [email protected] 

Antibiotikaresistens rapport

- nye finansieringsmodeller som en av løsningene

Les rapporten her
PP-GIP-NOR-0851