Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og rammer først og fremst kvinner over 50 år. 3424 kvinner  fikk brystkreft i Norge i 2020, og 1 av 12 kvinner vil utvikle sykdommen i løpet av livet. Brystkreft kan i sjeldne tilfeller også ramme menn.1

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

  1. https://www.kreftregisteret.no  hentet ut 21. April 2022
PP-UNP-NOR-0170