Snart finnes jeg ikke lenger, men det gjør du

 

Å leve med brystkreft med spredning er å leve med vissheten om at livet blir kortere enn man hadde tenkt. 

Cecilie har brystkreft med spredning og vet at hun ikke blir frisk.

Se filmen hvor hun deler sine livsråd.

Les Cecilies råd og få mer informasjon om metastatisk brystkreft her

Referanser:

  1. Cancer in Norway 2019: https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Rapporter/Cancer-in-Norway/cancer-in-norway-2019/
  2. American Cancer Society. How is Breast Cancer Staged. Hentet ut Mars, 2020: http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-st...
  3. Onitilo A, Engel JM, Greenlee RT et al. Breast Cancer Subtypes Based on ER/PR and Her2 Expression: Comparison of Clinicopathologic Features and Survival. Clinical Medicine & Research 2009;7:4- 13.
  4. Cardoso F, Costa A, Norton L, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502. 
  5. Mosher C, Johnson C, Dickler M ,et al. Living with Metastatic Breast Cancer: A Qualitative Analysis of Physical, Psychological, and Social Sequelae. Breast J 2013;19:285-292.
  6. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 13. utgave 05/2019, https://nbcg.no/retningslinjer/
  7. https://kreftforeningen.no/rosasloyfe/om-brystkreft/ per Mars 2020
     

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0308