Jeg vil leve så lenge jeg lever

 

Møt fire kvinner som lever med brystkreft med spredning. De forteller hva som er viktig for dem og hva de har lyst til å bruke tiden sin på.

 

 

Referanser:

  1. Cancer in Norway 2018. Hentet ut Mars 2020: https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Kreftstatistikk/
  2. American Cancer Society. How is Breast Cancer Staged. Hentet ut Mars, 2020: http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-st...
  3. Onitilo A, Engel JM, Greenlee RT et al. Breast Cancer Subtypes Based on ER/PR and Her2 Expression: Comparison of Clinicopathologic Features and Survival. Clinical Medicine & Research 2009;7:4- 13.
  4. Cardoso F, Costa A, Norton L, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502. 
  5. Mosher C, Johnson C, Dickler M ,et al. Living with Metastatic Breast Cancer: A Qualitative Analysis of Physical, Psychological, and Social Sequelae. Breast J 2013;19:285-292.
  6. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, 13. utgave 05/2019, https://nbcg.no/retningslinjer/
  7. https://kreftforeningen.no/rosasloyfe/om-brystkreft/ per Mars 2020
     

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0192