Hva er akromegali

Akromegali forårsakes vanligvis av en godartet svulst (svulst uten kreft) som vokser i hypofysen. Hypofysen ligger på undersiden av hjernen.

Den godartede svulsten fører til at hypofysen produserer for mye veksthormon.1,2  Veksthormon regulerer høyden og andre kroppsfunksjoner. Overproduksjon av veksthormon kan føre til at visse kroppsdeler, f.eks. nese, hake, hender og føtter, gradvis øker i størrelse. Dette er et vanlig kjennetegn på akromegali.1

Akromegali er en sjelden sykdom

Den er vanligvis ikke arvelig og berører rundt 60 av én million mennesker. Hvert år blir fra tre til fire av én million personer diagnostisert med sykdommen. Det er like mange menn som kvinner som får sykdommen.3 Sykdommen er kronisk (livsvarig), og selv om den ikke er livstruende, kan den ha alvorlig innvirkning på livet for de som har den.1,3 Akromegali oppstår vanligvis hos middelaldrende voksne (gjennomsnittsalder rundt 40 år), men sykdommen kan oppstå når som helst.1

Akromegali utvikler seg langsomt

Dette betyr at det kan ta lang tid før legene er sikre på at symptomene kommer av denne sykdommen. Det tar i gjennomsnitt 8 år før akromegali blir endelig diagnostisert.3 Siden akromegali er en så sjelden sykdom, er det vanskelig for legene å diagnostisere den. Det er heller ikke sikkert at legen vil kjenne igjen symptomene, fordi symptomene kan variere så mye fra person til person.1 De fleste med akromegali vil kunne holde sykdommen i sjakk og begrense ubehag med en av de tilgjengelige behandlingene.1

For mye veksthormon
Når du har akromegali, produserer kroppen din for mye veksthormon.1 For mye veksthormon får kroppen til å produsere for mye insulinlignende vekstfaktor (IGF‐1). Det er viktig at IGF‐1-nivået er innenfor normalområdet.1 Når nivået er innenfor normalområdet, tyder det på at sykdommen er under kontroll.1

Slik produserer hypofysen normalt veksthormon:2

Hypofysen produserer veksthormon, som er nødvendig for riktig vekst og for at kroppen skal fungere riktig.2 Veksthormonet kommer inn i blodbanen og øker frisettingen av et annet hormon i leveren, som kalles insulinlignende vekstfaktor 1 (IGF-1). IGF‐1 føres tilbake til kroppen igjen via blodbanen.2 Normalområdet avhenger av alder og kjønn, og forandres også når du blir eldre.1

Hva skjer med hypofysen når du har akromegali?2

Personer med akromegali produserer for mye veksthormon. De produserer også for mye IGF-1. Det produseres varierende mengder med veksthormon i løpet av døgnet. Mengden IGF-1 som måles på et gitt tidspunkt, regnes som gjennomsnitt for de siste dagene/ukene. For mye veksthormon (og IGF-1) forårsakes nesten alltid av en godartet svulst i hypofysen.1 Med “godartet” menes at svulsten holder seg i hypofysen og ikke sprer seg til andre deler av kroppen. Ingen vet hvorfor det utvikles en svulst i hypofysen hos enkelte mennesker.

Les mer om symptomer og diagnostisering:

 

Referanser:
  1. Chanson P, Salenave S. Review Acromegaly. Orphanet Journal of Rare Diseases 2008, 3:17 doi:10.1186/1750-1172-3-17.
  2. Melmed S. Medical progress Acromegaly. N Engl J Med 2006;355:2558-73.
  3. Holdaway IM, Rajasoorya C. Epidemiology of Acromegaly. Pituitary 1999;2:29–41.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-RDP-NOR-0061