Tegn og symptomer på anemi

Typiske symptomer ved anemi og redusert oksygentilførsel til kroppens celler er: 

 • Blekhet i huden
 • Svimmelhet
 • Nedsatt kondisjon
 • Får lett åndenød ved anstrengelser
 • Slapphet
 • Trøtthet
 • Økt søvnbehov


Ofte oppstår anemi gradvis og over lengre tid. Tidlig i utviklingen av anemi merkes lite symptomer, men symptomene tiltar etter som anemien forverrer seg. Ubehandlet kan anemier gi en rekke komplikasjoner: Man kan bli så sliten at man ikke orker å utføre dagliglivets vanlige gjøremål. Anemi kan gi rask puls eller uregelmessig hjertefrekvens (arytmi). Ved anemi må hjertet pumpe mer blod for å kompensere for mangelen på oksygen, og dette kan i noen tilfeller føre til hjertesvikt. 


Kan man gjøre noe selv?

Behandlingen av anemi avhenger av årsaken til anemien. Ved anemi på grunn av jernmangel må lagrene fylles opp ved inntak av jerntilskudd.

I de tilfellene hvor anemi skyldes jernmangel, kan man i tillegg forsøke å spise matvarer som er jernholdige.

 

Hvilke matvarer er jernholdige?

Matvarer som inneholder mye jern er:

 • kjøtt
 • egg
 • bønner
 • linser
 • nøtter
 • tørket frukt
 • jern-beriket korn
 • brød


 

 
 

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanse:

www.nhi.nowww.helsenorge.no (lest 05.11.2019)

PP-GEP-NOR-0857