Hva er symptomer på atopisk eksem?

Det vanligste symptomet ved atopisk eksem er plagsom kløe, og 91% av 304 pasienter som besvarte et spørreskjema, oppga at kløe forekom minst én gang daglig.2,3 Kløen kan svekke pasienten på sikt fordi pasienter med atopisk eksem ofte sover så dårlig at de føler seg utmattet, og dette kan disponere for dårlig helse.4

I tillegg til den fysiske belastningen kan atopisk eksem ha alvorlig innvirkning på den mentale helsen, ved at pasienten blir skamfull, deprimert, trist eller får redusert selvtillit.5 En studie viser at 43% av 2002 pasienter med moderat til alvorlig sykdom, kviet seg for å vise seg offentlig under en oppblussing.5 I den samme studien oppga over halvparten av pasientene med moderat til alvorlig atopisk eksem, at de noen ganger følte seg deprimert.5 Mennesker som lever med atopisk eksem, bør snakke med legen sin om denne "usynlige" innvirkningen av sykdommen.

Atopisk eksem kan også påvirke pasientens livsstil.5 Mange pasienter unngår for eksempel visse aktiviteter når de har en oppblussing, som svømming, bading eller bruk av visse klær.5 I den nevnte studien oppga pasienter med moderat til alvorlig atopisk eksem at de var borte fra skole eller arbeid cirka 2,5 dager hvert år på grunn av sykdommen.5 Også innvirkningen på omsorgspersoner, som foreldrene, kan være betydelig. Noen bruker to til tre timer per døgn på å behandle barnets atopiske eksem.6
 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Eczema Symptoms & Causes | National Eczema Association. National Eczema Association. https://nationaleczema.org/eczema/. Publisert 2020. Nedlastet 9. november 2020, 2. Yosipovitch G, Tran B, Papoiu A et al. Effect of Itch, Scratching and Mental Stress on Autonomic Nervous System Function in Atopic Dermatitis. Acta Dermato Venereologica. 2010;90(4):354-361. doi:10.2340/00015555-0890, 3. Dawn A, Papoiu ADP, Chan YH, Rapp SR, Rassette N, Yosipovitch G. Itch characteristics in atopic dermatitis: results of a web-based questionnaire. Br J Dermatol. 2009;160:642-644. doi:10.1111/j.1365-2133.2008.08941, 4. Silverberg JI, Garg NK, Paller AS, Fishbein AB, Zee PC. Sleep disturbances in adults with eczema are associated with impaired overall health: a US population-based study. J Invest Dermatol. 2015;135:56-66. doi:10.1038/jid.2014.325, 5. Treatment for Itchy Skin | Itch Relief | Itchy Scalp Remedies. National Eczema Association. https://nationaleczema.org/eczema/itchy-skin/. Publisert 2020. Nedlastet 9. november 2020, 6. Su JC, Kemp AS, Varigos GA, Nolan TM. Atopic eczema: its impact on the family and financial cost. Arch Dis Child. 1997;76:159-162.

 
 
 

PP-UNP-NOR-0102