Hvordan behandles atopisk eksem?

Atopisk eksem kan ikke kureres, men det finnes flere behandlingsalternativer, basert på sykdommens alvorlighetgrad.1 

Disse omfatter1:

  • Topikal behandling, som påføres direkte på huden, som krem eller salve
  • Systemisk behandling, for eksempel i form av tabletter eller sprøyter (injeksjoner) som virker på kroppens immunsystem

Pasienten bør snakke med legen sin om tilgjengelige behandlingsalternativer og en behandlingsplan.

Det er stort behov for flere og innovative behandlingsalternativer for pasienter som lever med atopisk eksem og som ikke har tilstrekkelig nytte av dagens tilgjengelige behandlinger.
 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanse:

1. Eczema Symptoms & Causes | National Eczema Association. National Eczema Association. https://nationaleczema.org/eczema/. Publisert 2020. Nedlastet 9. november 2020.

PP-UNP-NOR-0102