Når eksem fører til mobbing 

av Kelly Whalen

Det er millioner av mennesker i verden som har eksem; en kronisk betennelsestilstand i huden, som kjennetegnes ved rød, tørr eller skjellete hud. Eksem rammer ofte den mest synlige huden, som ansiktet og armene, og kan gi ekstrem kløe. Dessverre kan lite kunnskap om eksem også føre til mobbing. 

Ifølge en studie fra the National Eczema Association, blir 1 av 5 barn med eksem mobbet eller ertet for utseendet. I denne studien deltok over 400 foreldre og omsorgspersoner til barn med eksem.
Mobbing omfatter for eksempel at barn med eksem får kommentarer om utseendet, ikke får være med å leke eller får kallenavn. Dette kan påvirke barnets selvfølelse, gi lavere selvtillit og føre til vansker med sosialiseringen med jevnaldrende.

Hva er eksem?

Det er en hudsykdom som omfatter åtte forskjellige hudtilstander, blant annet atopisk eksem og kontakteksem. Det antas at eksem skyldes en kombinasjon av genetiske og miljømessige faktorer, men det finnes ingen kjent årsak. Eksem kan ikke kureres, men det er ikke smittsomt og det finnes behandlinger. Noen av behandlingene omfatter en daglig hudpleierutine, reseptfrie preparater samt å lære hvilke faktorer som forverrer eksemet, såkalt triggere. Triggere kan forverre symptomene og kan omfatte ting som flass fra kjæledyr, visse matvarer eller allergener i omgivelsene.

Det er viktig å lære om eksem slik at du bidra til å stanse mobbing av barn og voksne som har eksem.

Informer:

Informasjon er et kraftfullt verktøy. Del informasjon i barnehagen, på skolen, til foreldre-/lærerforeninger, trenere, på klubber og alle andre steder barnet ditt pleier å oppholde seg. Voksne kan dele informasjon på arbeidsplassen, skolen eller med andre som de jevnlig er i kontakt med. Vær villig til å svare på spørsmål, og del informasjon om for eksempel nettsteder der det finnes mer informasjon. 

Vær en talsmann:

Når du er en talsmann støtter du deg selv eller barnet ditt. For barn er det viktig at foreldrene eller omsorgspersonene bidrar til at informasjon blir delt med f.eks. skolen og barnehagen. Barn i førskolealder eller skolealder har nytte av at lærerne deler alderstilpasset informasjon på skolen og at foreldrene til de andre barna får informasjon via e-post eller brosjyrer. Eldre barn ønsker kanskje selv å dele informasjon, for eksempel ved å snakke med dem som erter eller mobber, når det er en lærer tilstede, ved å snakke åpent om sitt eksem, eller ved å snakke foran flere lærere eller elever. Voksne kan være talsmenn ved å snakke om sitt eksem med dem de omgås.

Kommuniser:

Ha en åpen kommunikasjon. Det er viktig at foreldrene regelmessig spør barnet om hvordan det går, men også at barnet vet at det når som helst kan komme og snakke med foreldrene om alt, også om alt som er relatert til eksemet. Snakk regelmessig med lærere, trenere og andre voksne som barnet omgås.

Også for voksne med eksem er det viktig å finne støtte. Sjekk om det finnes lokale eller nasjonale støttegrupper som har møter eller nettforum. Eksem kan være lettere å takle hvis du har en trygg person eller gruppe som forstår hvilke utfordringer du møter.

Omsorg og pleie:

Riktig pleie er det viktigste tiltaket mot eksem, så sørg for at omsorgspersoner, lærere, trenere og andre voksne vet hvordan de kan hjelpe barnet. Det er nå engang slik at mange barn er mer sammen med andre voksne enn med foreldrene.
Første trinn kan være at skolen har nødvendige preparater og informasjon tilgjengelig, men det er også viktig at barnet lærer selvpleie så tidlig som mulig.

Det er også viktig å unngå triggere, og det er minst like viktig at barnet vet hva som er triggere og hvordan det skal unngå eller redusere innvirkningen de har.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-UNP-NOR-0102