Atopisk eksem

Atopisk eksem

Atopisk eksem, som også kalles eksem eller atopisk dermatitt er en av de vanligste kroniske inflammatoriske hudsykdommer, og rammer mennesker i alle aldre og alle grupper over hele verden.1,2 Det opptrer som et utslett (eller hudlesjoner) som klør og kan forverres eller blusse opp over tid.3 Atopisk eksem er mer enn “bare et utslett,” Det er en tilstand som kan svekke pasienten og ha negativ innvirkning på dagliglivet og den psykiske helsen.4,5 Sykdommen kan blant annet føre til forstyrret søvn, forlegenhet, skam og konsentrasjonsvansker.5 Atopisk eksem kan klassifiseres som mild, moderat eller alvorlig basert på flere faktorer, inkludert sykdommens omfang og alvorlighetsgrad.2

Atopisk eksem kan ikke kureres, men det finnes behandling.1 Dagens behandlingsalternativer har som mål å redusere utslettet og symptomene, blant annet å lindre kløen, som er det viktigste kjennetegnet på sykdommen.1,6 Det finnes imidlertid fremdeles mange uoppfylte behov i forbindelse med denne kroniske sykdommen, og samfunnet trenger nye, langsiktige behandlingsalternativer som er både sikre og effektive.7

I Pfizer er pasientene i sentrum for alt vi gjør. Det å utvikle effektive og trygge medisiner er selve kjernevirksomheten for Pfizer. Vi ønsker også å gi informasjon om sykdom og helse, på disse sidene finner du informasjon om atopisk eksem.  
 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Eczema Symptoms & Causes | National Eczema Association. National Eczema Association. https://nationaleczema.org/eczema/. Publisert 2020. Nedlastet 9. november 2020, 2. Bieber T. Atopic Dermatitis. New England Journal of Medicine. 2008;358(14):1483-1494. doi:10.1056/nejmra074081, 3. Steinhoff M, Suárez A, Feramisco J, Koo J. Psychoneuroimmunology of Psychological Stress and Atopic Dermatitis: Pathophysiologic and Therapeutic Updates. Acta Dermato Venereologica. 2012;92(1):7-15. doi:10.2340/00015555-1188, 4. Rinaldi G. The Itch-Scratch Cycle: A Review of the Mechanisms. Dermatol Pract Concept. 2019:90-97. doi:10.5826/dpc.0902a03, 5. Treatment for Itchy Skin | Itch Relief | Itchy Scalp Remedies. National Eczema Association. https://nationaleczema.org/eczema/itchy-skin/. Publisert 2020. Nedlastet 9. november 2020, 6. Yosipovitch G, Tran B, Papoiu A et al. Effect of Itch, Scratching and Mental Stress on Autonomic Nervous System Function in Atopic Dermatitis. Acta Dermato Venereologica. 2010;90(4):354-361. doi:10.2340/00015555-0890, 7. Eczema Prevalence, Quality of Life and Economic Impact. National Eczema Association. https://nationaleczema.org/research/eczema-facts/#identifier_1_6880. Publisert 2020. Nedlastet 9. november 2020.
 

PP-UNP-NOR-0102