Blærekreft

Blærekreft rammer hvert år ca. 1750 nordmenn. I gjennomsnitt er en av disse faktisk i tenårene, og hele 50 av de ny-diagnostiserte hvert år er under 50 år, ifølge statistikk fra Kreftregisteret. Over 15.700 personer lever med, eller har overlevd blærekreft bare her i landet. Av de som får sykdommen er ca 70% menn og 30% kvinner. 1

Når ukontrollert vekst av celler foregår i urinblæren, kalles det blærekreft. Hvis kreftcellene utgår fra det overflatiske laget i blæreslimhinnen, kalles det overflatisk blærekreft. Vokser cellene inn i muskellaget, kalles det muskelinfiltrerende blærekreft. Ved alle krefttyper er det fare for spredning. Jo dypere kreften vokser, jo større er sjansen for spredning. Om blærekreft sprer seg, vil som regel lymfekjertlene i bekkenhulen først bli rammet. Sprer den seg videre, er det lever og lunger som er mest utsatt. 2

Røyking er den faktoren som har størst betydning for utvikling av blærekreft. Blant de som utvikler blærekreft, har omtrent en tredjedel røkt, og sjansen for sykdommen øker jo mer man røyker. Blærekreft er også hyppigere hos personer som har vært utsatt for bestemte kjemiske stoffer. Produksjonsarbeidere innen grafisk, metall (jern/aluminium), maling og gummi industri er spesielt utsatt. Kreftbehandling som stråling mot blæreområdet, er andre faktorer som kan øke sjansen for blærekreft. 2
 

Referanser
  1. https://blaerekreft.no/aktuelt/fakta-om-blaerekreft/
  2. https://nhi.no/sykdommer/kreft/nyrer-og-urinveier-kreft/blarekreft-oversikt/?page=1

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0270