Symptomer på blærekreft

Blærekreft skyldes i stor grad røyking, og selv om de fleste har gode prognoser, kreves store omstillinger i tiden etter. Blod i urinen er det vanligste funnet i tidlige stadier av blærekreft.

Noen symptomer som kan tyde på blærekreft er:1

  • Blod i urinen er det vanligste funnet i tidlige stadier av blærekreft. Som regel kan blodet ses med det blotte øye, andre ganger kan det kun ses i mikroskop.
  • Hyppig vannlatingstrang og svie ved vannlatingen skyldes irritasjon av slimhinnene og minner ofte om urinveisinfeksjon.
  • Trykk og lette smerter kan ofte kjennes over eller bak skambenet.
  • Små, overfladiske svulster i urinblæren gir få eller ingen symptomer.
  • Symptomene over kan være tegn på andre tilstander og ikke nødvendigvis kreft.

Vårt råd er at man bør ta kontakt med lege dersom symptomene varer i over tre uker.

Referanse:
  1. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/blaerekreft/

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0270