Utredning av blærekreft1

I løpet av utredningen blir det gjort undersøkelser av deg for å avklare om du har kreft eller ikke.

Cystoskopi

Cytoskopi er den vanligste undersøkelsen ved mistanke om blærekreft. Under lokalbedøvelse fører legen et tynt rør gjennom urinrøret, og gjennom dette er det mulig å granske innsiden av urinblæren. Ofte er det nødvendig å ta vevsprøver (biopsi) fra blærens innside, slik at legen kan undersøke vevet under mikroskop. 

CT- urinveier med kontrast

Dette er en bildeundersøkelse som foregår ved at et kontrastmiddel sprøytes inn i blodet. Kort tid etter vil nyrene utskille stoffet i urinen. Mens middelet befinner seg i urinen, tas en rekke bilder. Kontrastmiddelet gjør at det er mulig å se eventuelle svulster i urinveissystemet. Bildeundersøkelsene kan også påvise spredning av svulsten til omliggende organ.

Andre undersøkelser

Bildeundersøkelser som CT, MR og PET scan kan brukes i forbindelse med blærekreft, og undersøkelsene brukes særlig til å vurdere utbredelsen av svulsten og lete etter eventuell spredning av kreften. PET scan brukes bare i spesielle tilfeller ved blærekreft. Ultralyd kan gi et godt bilde av urinveiene og i noen tilfeller vise svulster i urinblæra.
 

Referanse:
  1. https://nhi.no/sykdommer/kreft/nyrer-og-urinveier-kreft/blarekreft-oversikt/?page=1

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0270