Endometriose

 • Endometriose brosjyre

  Endometriose brosjyre - helse

  Hefte om endometriose - årsak til underlivssmerter og barnløshet hos mange kvinner.

Crohns sykdom

 • Pasienthefte Corhns sykdom

  Pasienthefte Crohns sykdom

  Pasienthefte om Crohns sykdom PP-GEP-NOR-0405

Ulcerøs kolitt

 • Pasienthefte Ulcerøs kolitt

  Pasienthefte Ulcerøs kolitt

  Pasienthefte Ulcerøs kolitt PP-GEP-NOR-0404

Bestill følgende materiell


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell