Endometriose

  • Brosjyre om endometriose

    Pasientbrosjyren om endometriose er utarbeidet av dr.med. Mette Haase Moen. Hun er overlege ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital.

    E2013-0755. 06.08.2013

Bestill følgende materiell


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell