Å leve med brystkreft med spredning

Å få diagnosen brystkreft med spredning

Kanskje var mistanken der om at kreften hadde spredt seg, kanskje kom det som et sjokk. Uansett, er det viktig å forstå hva brystkreft med spredning  betyr og hvordan det påvirker kroppen. Da er det lettere snakke åpent med legen om hvilke behandlingsalternativer man har og hvilke som passer best. 

Å forsone seg med den nye virkeligheten

Det er tøft å få en kreftdiagnose, og alle reagerer ulikt. En del er ikke forberedt i det hele tatt på de følelsene som kan komme på uventede tider og i uventede situasjoner. Kanskje de ikke kjenner seg selv igjen lengre. Mange føler at de er veldig alene med følelsene sine. 
Det er viktig å tørre å kjenne etter og lytte til følelsene sine, selv om det er vanskelig. Det er viktig å stole på sine instinkter og å være ærlig med seg selv. Ingen kan forvente at man skal være positiv hele tiden.

Ikke alene

I 2020 var det i Norge 3424 kvinner som fikk diagnosen brystkreft. Hver 12. kvinne i Norge vil få diagnosen brystkreft før hun er fylt 75 år.1
Det er helt naturlig og vanlig å trenge emosjonell og psykologisk støtte for å lære seg å leve med diagnosen brystkreft med spredning. Det finnes mange måter å få hjelp på, og det finnes mange personer med egnet utdannelse for å hjelpe pasienter med å leve med brystkreft med spredning. De kan hjelpe med å håndtere de vanskelige følelsene vi vet kommer fra tid til annen. 

Brystkreftforeningen kan hjelpe kvinner som lever med brystkreft med spredning med å komme i kontakt med andre i samme situasjon. De har ofte samme spørsmål, og kan kanskje forstå hverandre på en måte som ikke familie og venner kan. Fellesskapet kan bli en trygg plass for å la følelsene få utløp, og et sted der ordene ikke behøver å veies like tungt som overfor familie og venner. Et slikt fellesskap kan gjøre at man kjenner seg mindre alene med sykdommen sin. Man får muligheten til å lære av andres erfaringer og til å få styrke, og kan også få en følelse av å være til hjelp for andre ved å dele sine egne erfaringer. 
Uansett hvordan man har det, er det viktig at du vet at dette ikke er noe man skal gjennom alene.
 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:
  1. www.kreftregisteret.no hentet ut 21. April 2022

 

PP-UNP-NOR-0171