Risikofaktorer for brystkreft

Den direkte årsaken til utvikling av brystkreft er ikke kjent, men det finnes kunnskap om faktorer som kan øke eller redusere risikoen for brystkreft.

Faktorer som kan øke risikoen for brystkreft1,2

 • Arv (man regner med at 5–10 % skyldes arv i nærmeste familie)
 • Hormonelle forhold (tidlig første menstruasjon, sen overgangsalder, sen førstegangsfødsel, å ikke føde barn)
 • Overvekt
 • Nattarbeid
 • Alkohol 
 • Tidligere strålebehandling mot brystkjertelen
 • Langvarig østrogenbehandling i forbindelse med overgangsalder
 • Tidligere brystkreft

Faktorer som kan redusere risikoen for brystkreft1,2

 • Å føde sitt første barn før fylte 25 år
 • Å føde flere barn
 • Å amme
 • Fysisk aktivitet

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-UNP-NOR-0170