Utredning av brystkreft

Ved utredning av brystkreft gjøres det flere ulike undersøkelser1,2

 • Klinisk undersøkelse: legen undersøker bryst, armhule og hals. Dette danner grunnlaget for videre utredning
 • Bildediagnostikk:  
  • Mammografi: røntgenundersøkelse av brystet hvor man kan oppdage svulster på et tidlig stadium
  • Ultralydundersøkelse: avansert bildeundersøkelse, gjøres ofte i tillegg til mammografi
  • MR-undersøkelse: brukes ved spesielle problemstillinger, for eksempel hos unge kvinner som er arvelig disponert for brystkreft
 • Celle- og vevsprøver:
  • Celleprøve (finnålsaspirasjonscytologi): en tynn, hul nål føres inn i området og suger ut celler
  • Vevsprøve (biopsi): det tas en liten bit av vevet hvor man mistenker at det er sykdom
 • Biomarkører: brystkreftsvulster undersøkes for ulike egenskaper, såkalte «biomarkører». Biomarkører kan ha betydning for valget av behandling. Biomarkører som undersøkes er:  
  • Hormonfølsomhet: om svulsten blir påvirket av kvinnelige kjønnshormoner (særlig østrogen)
  • HER 2: en spesiell markør som sier noe om celledelingsaktivitet
  • Ki 67: en annen markør som sier noe om celledelingsaktivitet

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0305