Folkemøte om flått og flåttbåren sykdom

Pfizer og Flåttsenteret inviterer til folkemøte

Arrangementet er gratis.

Flått
 
Tema:
Flått og flåttbåren sykdom
  • Bitt av flått – hva gjør jeg?
  • Trenger vi å være redde?
  • Hvordan forebygge og vise godt flåttvett
 
Tid og sted: 
tirsdag 24. april kl. 17.30-18.30, Skur 1 Drammen Havn, Hans Kiærs gate 1c, Drammen
onsdag 25. april kl. 17.30–18.30, Park hotell Sandefjord, Strandpromenaden 9, Sandefjord
torsdag 24. mai kl. 17.30-18.30, Litteraturhuset, Sal Wergeland, Wergelandsveien 29, Oslo
 
Foredragsholder i Drammen og Sandefjord: 
Dr.med, spesialist i allmennmedisin Harald Reiso.
Han jobber som allmennlege ved Tromøy legesenter og rådgiver ved Flåttsenteret (Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer)
 
 
Foredragsholder i Oslo: 
PhD. og spesialist i nevrologi Randi Eikeland.
Hun jobber ved Sørlandet sykehus og er leder av Flåttsenteret (Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer)
 
 
Flåttsenteret Pfizer
www.flåttsenteret.no www.flåttvett.pfizer.no

 

 
 
 
 
 
            


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell