Grønn stær/Glaukom

Grønn stær er en av de viktigste årsakene til blindhet i verden. Det er en langsom og progressiv sykdom som kan føre til synstap over en lang tidsperiode. Mange mennesker med grønn stær vet ikke at de har sykdommen og de legger ikke merke til det før de har betydelig synstap.

Det finnes ikke er noen kur, men man kan redusere progresjon selv om det alltid vil være der. Regelmessige undersøkelser av øynene, tidlig oppdagelse og oppfølging er nøkkelen til å håndtere denne sykdommen. For det første er det viktig å forstå hva grønn stær er.

Hva er grønn stær?

Grønn stær er en tilstand som er definert som optisk nerveskade, oftest forårsaket når væske i øyet ikke tømmes skikkelig. Etter hvert som man får oppsamling av væske, øker øyetrykket også. Denne økningen i øyetrykket forårsaker skade på synsnerven. I avanserte stadier, kan det føre til sterkt begrenset syn eller til og med blindhet.

Symptomer

Det vanligvis ingen tegn eller symptomer tidlig i sykdomsforløpet. Tapet av perifere syn (sidesynet) oppstår vanligvis så sakte at pasienten ikke legger merke til det før det de har mistet en god del syn. Faktisk kan noen pasienter med grønn stær ha mye skade på sine optiske nervefibre før det er noen visuelle feltendringer.
Med avansert sykdom, kan folk vise tegn til synstap. Dessverre har pasienten allerede da en viss grad av irreversibelt synstap. Synstap og blindhet på grunn av grønn stær er ikke reversibel.

Kan det forebygges?

Grønn stær kan ikke forhindres. Men det er mulig å bidra til å forebygge eller forsinke synstap. Dette kan gjøres ved å sjekke synet regelmessig, og  eventuelt igangsette behandling for å redusere trykket i øyet.
Hvem er i faresonen for grønn stær?

Grønn stær kan forekomme i alle aldre og hos alle, men er det mest vanlig hos personer med følgende risikofaktorer:

 • Økende alder: risikoen begynner å øke hos middelaldrende; individer eldre enn 40 år bør diskutere sin risiko med legen sin, og vurdere en evaluering for grønn stær
 • Rase: folk av afrikansk avstamning har 3 til 5 ganger større sannsynlighet for å bli diagnostisert med grønn stær i alle aldre, ikke bare hos eldre. Folk fra Latin-Amerika og Asia kan også ha økt risiko
   
 • Familiære: har man grønn stær i familien øker risikoen for sykdommen. Personer med foreldre, besteforeldre eller nære slektninger diagnostisert med grønn stær bør rådføre seg med en øyelege om når og hvor ofte det skal gjøres en undersøkelse
   
 • Høyt øyetrykk: pasienter med grønn stær har ofte et økt trykk i øyet, men det er viktig å merke seg at øyetrykket ikke alltid er høyt. Det er derfor det er viktig å få en komplett øyeundersøkelse. En øyelege kan diagnostisere sykdommen basert på risikoen for pasienten og på en test som kan inkludere at legen ser på/undersøker bla synsnerven.
   
 • Diabetes og hypertensjon: personer med diabetes og hypertensjon (eller høyt blodtrykk) har økt risiko for en rekke øyeproblemer og forhold, inkludert grå stær og grønn stær. Regelmessige øyeundersøkelser er viktige for å håndtere disse kroniske sykdommene

Hva du kan gjøre:

Det viktigste du kan gjøre er å skaffe deg kunnskap om din egen risiko for å utvikle grønn stær og sammen med legen din avklare hvor ofte du bør gjøre øyekontroller.

Hvis du er diagnostisert med grønn stær, er det viktig å følge behandlingsplan som foreskrevet av din lege. Dette kan omfatte øyedråper eller andre behandlinger som reduserer øyetrykk. For mer avansert sykdom kan laserbehandling eller kirurgi kan være nødvendig. Glaukom er en kronisk sykdom som krever livslang oppfølging og behandling.

 

 

Bruker du øyedråper mot grønn stær?

Instruksjon og praktiske tips

Her finner du:

 • Instruksjon for riktig bruk av øyedråper for glaukom/grønn stær
 • Praktiske verktøy og tips for hvordan du kan huske å ta medisinen din
LAST NED INSTRUKSJONEN HER
PP-GEP-NOR-0905