Helse

Pfizer har medisinsk ekspertise på en rekke områder, blant annet innenfor kreft, hjerte- og kar sykdom, smerte, revmatisk sykdom, prevensjon og vaksiner. Pfizer ønsker å bidra til bedre helse og riktig legemiddelbruk. På disse sidene deler vi vår kunnskap med både pasienter, pårørende og andre.

Informasjonen er av generell karakter og kan ikke erstatte en medisinsk vurdering foretatt av en lege.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell