Antibiotikaresistens (AMR)

Hva er antimikrobiell resistens (AMR)

Antimikrobiell resistens (AMR) oppstår når mikroorganismer som forårsaker infeksjoner blir motstandsdyktige (resistente) mot behandling som normalt vil utrydde dem. Bakteriene kan leve videre, formere seg og fremkalle eller forverre sykdom.
 
Vi skiller mellom to ulike typer resistens, naturlig resistens og ervervet resistens.
  • Noen bakterier er naturlig resistente overfor enkelte antibiotika
  • Ervervet resistens vil si at det kan oppstå mutasjoner i bakterienes arvestoff, som gjør dem immune mot antibiotikabehandling
 
Multiresistente bakterier er bakterier som er resistente mot to eller flere antibiotika.
 
Faktaark antibiotikaresistens
Faktaark antibiotikaresistens
 

Antibiotikaresistens: Hva er den nåværende situasjonen?

Antibiotikaresistens forblir en alvorlig trussel mot folkehelsen, med en multiresistens som øker på verdensbasis. Det er anslått at i USA og Europa alene, forårsaker antimikrobielle resistente infeksjoner minst 50.000 dødsfall per år, mens hundretusener dør i andre områder av verden. Uavhengige studier anslår at i 2050 vil 10 millioner mennesker kunne dø av antimikrobielle resistente infeksjoner hvert år, noe som ville være mer enn kreft og diabetes kombinert (i dag).

 
 
 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell