Blodkreft (leukemi)

Kroppens blodceller dannes i benmargen. Benmargen er et mykt vev som finnes på innsiden av store knokler som brystben, krageben, ribben, ryggrad, bekken og lange knokler i armer og lår. Stamcellene er umodne celler i benmargen, som kan dele seg og utvikles til modne, spesialiserte blodceller (både røde og hvite) gjennom en trinnvis utvikling.1  

blodkreft

Blodcellene har begrenset levetid, og må erstattes av nye når de dør. Fordi utviklingen av blodceller er en kontinuerlig prosess vil det alltid finnes blodceller med ulik modenhetsgrad i benmargen.1
Ved leukemi skjer det en ukontrollert vekst av de hvite blodcellene og/-eller forstadiene til disse. Leukemicellene vil da etterhvert ta opp plassen eller hemme veksten av de normale blodcellene i benmargen slik at benmargen ikke får produsert nok normale blodceller.2

Leukemi, også kjent som blodkreft, deles i fire hovedgrupper: akutt myelogen-, akutt lymfoblastisk (lymfatisk)-, kronisk myelogen- og kronisk lymfatisk leukemi.2 Du vil kunne finne mer informasjon om både akutt lymfoblastisk leukemi og kronisk lymfatisk leukemi på andre sider her. 
I 2016  fikk 1161 mennesker leukemi, henholdsvis 648 menn og 513 kvinner. Flertallet er over 60 år.

  Les mer om blodkreft (leukemi)

  Referanser:

  1. http://kreftlex.no/Leukemi.aspx per 20.03.18
  2. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/blodkreft-og-leukemi-hos-voksne/ per 20.03.18
  3. https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2016/cin-2106.pdf per 20.03.18

   

   


  Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell