Utredning

Ved utredning av brystkreft gjøres det flere ulike undersøkelser1,2

 • Klinisk undersøkelse: legen undersøker bryst, armhule og hals. Dette danner grunnlaget for videre utredning. 
 • Bildediagnostikk: 
  • Mammografi: røntgenundersøkelse av brystet hvor man kan oppdage svulster på et tidlig stadium. 
  • Ultralydundersøkelse: avansert bildeundersøkelse, gjøres ofte i tillegg til mammografi. 
  • MR-undersøkelse: brukes ved spesielle problemstillinger, for eksempel hos unge kvinner som er arvelig disponert for brystkreft.  

 

 • Celle- og vevsprøver:
  • Celleprøve (finnålsaspirasjonscytologi): en tynn, hul nål føres inn i området og suger ut celler. 
  • Vevsprøve (biopsi): det tas en liten bit av vevet hvor man mistenker at det er sykdom. 
 • Biomarkører: brystkreftsvulster undersøkes for ulike egenskaper, såkalte «biomarkører». Biomarkører kan ha betydning for valget av behandling. Biomarkører som undersøkes er: 
  • Hormonfølsomhet: om svulsten blir påvirket av kvinnelige kjønnshormoner (særlig østrogen)
  • HER 2: en spesiell markør som sier noe om celledelingsaktivitet. 
  • Ki 67: en annen markør som sier noe om celledelingsaktivitet.


Referanser:

 1. http://kreftlex.no/Brystkreft per 08.03.2018
 2. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/brystkreft/ per 08.03.2018


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell