Lungekreft

 

Informasjon om lungekreft

Lungekreft er den nest vanligste kreftformen hos menn og den tredje vanligste hos kvinner i Norge. 3080 personer fikk lungekreft i Norge i 2016. Lungekreft deles vanligvis inn i to hovedformer: ikke-småcellet og småcellet lungekreft. Ikke-småcellet lungekreft er den vanligste formen og utgjør ca. 85% av tilfellene.1,2

Referanser:

  1. https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Fakta-om-kreft/Lungekreft/ per 08.03.2018
  2. http://kreftlex.no/Lunge.aspx per 08.03.2018


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell