Symptomer

Symptomer på lungekreft

Symptomene på lungekreft kan ofte være vage, og sykdommen blir derfor ofte oppdaget sent.1,2

Noen symptomer som kan være forårsaket av lungekreft er:

 • hoste
 • kortpustethet
 • blod i spyttet
 • gjentatte luftveisinfeksjoner (som ikke går over selv om man får antibiotika)
 • smerter i brystet
 • smerter mellom skulderbladene
 • heshet
 • generelle symptomer som redusert apetitt, slapphet og vekttap

Symptomene som oppstår avhenger av hvor svulsten ligger, og om det er spredning, enten  til lymfeknuter og /eller vev i nærheten eller til andre organer i kroppen (fjernspredning). 1,2

Faktorer som kan øke risikoen for lungekreft3
Røyking er hovedårsaken til lungekreft.8 av 10 tilfeller av lungekreft skyldes røyking. Risikoen øker med antall sigaretter som røykes, antall røykeår og tidlig røykestart. Passiv røyking kan også øke risikoen for å utvikle lungekreft. 

Andre risikofaktorer er luftforurensning og radongass. 

Faktorer som kan redusere risikoen for lungekreft3
Røykeslutt eller det å aldri å begynne å røyke reduseres risikoen for lungekreft.  Andre tiltak som reduserer risiko er å unngå passiv røyking og å unngå å bli eksponert for radongass.

Referanser:

 1. http://kreftlex.no/Lunge.aspx per 08.03.2018
 2. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/lungekreft/ per 08.03.2018
 3. https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Fakta-om-kreft/Lungekreft/ per 08.03.2018

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell