Årsaker til Crohns sykdom

Separator forstørrelsesglass

Årsaken til Crohns sykdom er ukjent, men man mener at sykdommen kan være forårsaket av en kombinasjon av flere faktorer:
•    Arv/genetikk
•    Immunsystemet
•    Tidligere infeksjon
•    Miljøfaktorer 

Illustrasjon årsaker
Fotokilde: Reinhartsen Media (22.11.2018)

Separator autoimmune

Autoimmune sykdommer
Immunsystemet er dannet for å angripe skadelige bakterier og virus, samt å ignorere gode bakterier i tarmsystemet som behøves for å fordøye maten. 
Ved Crohns sykdom forstyrrer noe immunsystemets funksjon og det begynner å angripe bakteriene i fordøyelsessystemet, inkludert de gode bakteriene ved å sende et spesielt protein kalt tumornekrotiserende faktor-alfa (TNF-alfa). Derfor regnes Crohns som en såkalt autoimmun sykdom.

Separator arv

Arv
Crohns sykdom forekommer hyppigere i enkelte familier.  Sannsynligvis er det en kombinasjon av miljømessige og genetiske (i arvestoffet) faktorer som utløser sykdommen. Man tror at det er noe i miljøet som utløser betennelse hos personer som har gener som gjør dem utsatte for å få Crohns sykdom. Det at Crohns sykdom er mer vanlig i enkelte etniske grupper og ikke i andre tyder på at genetikk spiller en viktig rolle. 
Barn der begge foreldre har inflammatorisk tarmsykdom har 30% sannsynlighet for å utvikle slik sykdom selv. Dersom bare én av foreldrene har inflammatorisk tarmsykdom er sannsynligheten 10%. 

Separator miljøfaktorer

Miljøfaktorer
Flere miljøfaktorer er knyttet til Crohns sykdom, men man vet ikke hvilken rolle disse faktorene spiller i sykdommen. Røyking øker risiko for å få Crohns sykdom, spesielt blant dem med en familiehistorie med Crohns. Røyking kan også forverre symptomer eller redusere effekten av behandling dersom man har fått diagnosen Crohns sykdom.

 

Informasjon angående Crohns sykdom hentet fra Norsk Helseinformatikk, NHI.no og Norsk Elektronisk Legehåndbok, legehandboka.no (lest 23.11.2018)


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell