Årsaker

Hva er årsakene til angst?

Det er stor usikkerhet om hva som gjør at noen får en angstlidelse. Nevrotransmittere er kjemiske stoffer i hjernen som overfører signaler mellom hjernecellene. Mengden av ulike nevrotransmittere i hjernen kan påvirke stemningsleiet og måten man tenker på. Ved angstforstyrrelser kan mengden av disse kjemiske stoffene variere i hjernen, fra for lite til for mye. I tillegg kan også ytre hendelser utløse angstlidelser. Problemer i barndommen, som for eksempel å miste en av foreldrene i meget ung alder, mobbing og stressende hendelser (for eksempel en skilsmisse) er blant de faktorene som ser ut til å øke sjansen for å få en angstlidelse.


Studier har vist at arv spiller en viktig rolle for personer med angstlidelse. Personer som har en nær slektning, som for eksempel forelder eller søsken med angst, har en økt risiko for selv å utvikle en angstlidelse.

Triggere til en angstrespons inkluderer psykologiske trusler, uventede nye sosiale situasjoner, kognitive mekanismer og minner som fremkaller assosiasjoner til negative hendelser.

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell