Forekomst og forløp

Epidemiologiske undersøkelser har vist at angstlidelsene har stor utbredelse i befolkningen. Nærmere en av fire av oss (25%) vil få en angstlidelse i løpet av livet. Ser man på fordelingen mellom kjønnene vil 19,2% av menn og 30% av kvinner oppleve angst i løpet av livet. De vanligste formene for angst er spesifikke fobier og sosial fobi. Disse lidelsene begynner ofte i barndommen eller i ungdomsårene. Forløpet er ofte langvarig (flere år) og svingende med gode og dårlige perioder.

Man ser i mange av de andre angstlidelsene at det pendler mellom gode og dårlige perioder og det er varierende i hvilken grad dette vil påvirke livskvalitet og sosial og personens evne til å fungere sosialt og profesjonelt i samfunnet.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell