Fobisk angst

Fobisk angst er karakterisert ved sterk redsel, utløst av en spesiell gjenstand, aktivitet eller situasjon. Bare det å tenke på det som utløser fobier kan føre til at angsten framkalles og man vil gjøre hva som helst for å unngå denne. Forekomsten av fobier i befolkningen er 2-5% og forekommer hyppigere hos kvinner enn hos menn. Fobisk angst opptrer ofte første gang i alderen 12-16 år.
Fobiske angst inndeles ofte i sosial fobi, spesifikk fobi og agorafobi.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell