Generalisert angst (GAD)

Ved en generalisert angstlidelse klager pasienten over konstant nervøsitet, anspenthet, engstelse og bekymringer. Sykdomsdebuten kommer ofte gradvis i slutten av tenårene.

Typiske trekk ved generalisert angstlidelse er:
- Har du angstsymptomer de fleste dager over mange måneder, og symptomene kommer stadig tilbake?
- Symptomene blir ofte utløst av stressende hendelser og belastninger
- Har du engstelse i form av nervøsitet og bekymringer for fremtiden, frykt for sykdom, ulykker eller egen økonomi? Har du ofte konsentrasjonsvansker?
- Motorisk spenning i form av rastløshet, spenningshodepine, muskelsmerter eller anspenthet er typisk.
- Er du ofte svimmel, svetter, har hjertebank, munntørrhet, skjelver eller har magesmerter?


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell