Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Posttraumatisk stresslidelse er en kronisk tilstand som kan oppstå etter alvorlige eller langvarige psykiske traumer, som ulykker, krig, katastrofer, ran og overgrep (voldtekt, incest, tortur) eller etter å ha vært direkte vitne til andres livsfare, skade eller brå død.
Omtrent 8% av pasienter med en psykisk lidelse har PTSD og man antar at det til enhver tid er rundt 1% av befolkningen som lider av PTSD. Etter en voldtekt er risikoen for å utvikle PTSD 30-40%. Blant soldater som har vært i krig og blant katastrofeofre er risikoen 10-20%.

De som har PTSD kjennetegnes ofte med følgende: 

  • Har opplevd en traumatisk hendelse
  • Hendelsesforløpet gjenoppleves, gjerne som mareritt om natten, ubehagelige tanker, sanseinntrykk
  • Man unngår situasjoner som forbindes med hendelsen
  • Økt beredskap med skvettenhet
  • Økt irritabilitet, søvnvansker, konsentrasjonsvansker og humørsvingninger
  • Varighet av symptomene skal være minst én måned
  • Engstelse og funksjonssvikt skal forekomme 
     


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell