Sosial fobi

Sosial fobi kjennetegnes ved at pasienten har angst for å stå fram og bli sett av andre, for å bli ydmyket, latterliggjort eller dumme seg ut i andres nærvær. Mange med sosial fobi har store problemer med å gå i selskaper, på offentlige toaletter eller i det hele tatt ha kontakt med andre enn sine aller nærmeste

Angstanfallene som utløses ved eksponering, kan være dramatiske, med hjertebank, pustevansker og besvimelsesanfall. Andre får svettetokter, blir stive i hele kroppen eller får magesmerter, oppkast og løs avføring. Ofte vet pasienten hva som utløste anfallet og vil prøve å unngå den angstfremkallende situasjonen, noe som kan føre til at man blir sosialt isolert. Noen blir så invalidisert av angsten at de ikke tør å gå ut og møte mennesker.

Sosial fobi kan deles i to undergrupper; generalisert sosial fobi og ikke-generalisert sosial fobi.

Generalisert sosial fobi: man blir engstelig i de fleste situasjoner hvor man skal utføre/prestere noe i sosiale sammenhenger.

Ikke-generalisert fobi: man er engstelig for bare én eller to (ofte prestasjonsrelaterte) sosiale situasjoner, som for eksempel å prate i en forsamling eller å spise sammen med andre.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell