Hva er atrieflimmer (hjerteflimmer)

Atrieflimmer, også ofte kalt hjerteflimmer, er en hjertesykdom som gjør at forkamrene i hjertet slår uregelmessig og raskere. Det er et vanlig hjerteproblem og så mange som 12 % over 75 år har diagnosen, og forekomsten øker med alder.1-2 I løpet av livet utvikler 1 av 4 atrieflimmer.3

Hva skjer normalt i hjertet?

I et friskt hjerte er hjerteslagene (pulsen) regelmessig. Sammentrekningene i hjertet styres av elektriske impulser fra sinusknuten (cellene som styrer hjerterytmen). I ro pumpes omlag 5 liter blod i minuttet gjennom hjertet og ut i kroppen og lungene.

Hva skjer i hjerte ved atrieflimmer?

Ved atrieflimmer fungerer ikke cellene som styrer hjerterytmen som de skal. Hjerteforkamrene (atriene) trekker seg både uregelmessig og raskere sammen enn vanlig. De ujevne sammentrekningene i atriene gjør at hovedkamrene (ventrikkelen) fylles dårligere og mindre blod pumpes ut i kroppen per hjerteslag.

Bildet illustrerer hjerte med normal sinusrytme (venstre) og hjerte med atrieflimmer (høyre).

Bildet illustrerer hjerte med normal sinusrytme (venstre) og hjerte med atrieflimmer (høyre). Klikk på bildet for å se det i full størrelse.

Ulike typer atrieflimmer (hjerteflimmer)

Det er tre ulike typer atrieflimmer: Anfallsvis som går over av seg selv uten noen form for tiltak/behandling, anfallsvise som krever tiltak/behandling for å gå over og den den tredje formen som er kronisk atrieflimmer.

Mange lever med udiagnostisert atrieflimmer

I Norge er ca. 100 000 diagnostisert,4 og det anslås at så mange som ca. 40 - 50 000 er udiagnostiserte, det vil si at atrieflimmeret er ikke oppdaget.5,6,7 Les mer om hvorfor atrieflimmer øker risikoen for hjerneslag.

 

Mer om atrieflimmer:

 

Referanser:

  1. Fitzmaurice DA, Hobbs FDR, Jowett S,et al. Screening versus routine practice for detection of atrial fibrillation in people aged 65 or over: cluster randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 383-6
  2. Norsk legehåndbok. Atrieflimmer og -flutter. www.legehandboka.no  (lastet 15.03.2019)
  3. Heeringa J, van der Kuip DA, Hofman A et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J 2006; 27: 949-53
  4. Friberg L, Bergfeldt L. Atrial fibrillation prevalence revisited. J Intern Med. 2013;274:461-8.
  5. Björck S, Palaszewski B, Friberg L et al. Atrial Fibrillation, Stroke Risk, and Warfarin Therapy Revisited: A Population-Based Study. Stroke. 2013 Nov;44(11):3103-8
  6. Engdahl J1, Andersson L, Mirskaya M, Rosenqvist M Stepwise screening of atrial fibrillation in a 75-year-old population: implications for stroke prevention.Circulation. 2013 Feb 26;127(8):930-7.
  7. Friberg. Antikoagulantia till fler kan förebygga många strokefall. Läkartidningen 37/2015;112:DIMU. Lakartidningen.se publisert 2015-09-08

 

 

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell