Symptomer på atrieflimmer (hjerteflimmer)

Typisk for atrieflimmer er at en kjenner uregelmessigheter i hjerteslagene og/eller svimmelhet og utmattelse, men noen opplever ingen symptomer.

Typiske symptomer en kan oppleve ved atrieflimmer

 • Ujevn puls, ekstraslag
 • Hjertebank
 • Brystsmerter
 • Pustevansker
 • Svimmelhet
 • Utmattelse

Oftest er slike symptomer ikke tegn på atrieflimmer, men for sikkerhets skyld, snakk med legen din om hjertet ditt.

Symptomene kan være episode-vis eller vedvarende, les her mer om ulike former for atrieflimmer.

Noen opplever ingen symptomer ved atrieflimmer

Noen kjenner ingen symptomer. I Norge er ca. 100.000 diagnostisert,1 og det anslås at så mange som 40 - 50.000 er udiagnostiserte,2,3,4 det vil si at man har atrieflimmer, men den er ikke oppdaget.

Atrieflimmer er et vanlig hjerteproblem, så mange som 12 % over 75 år rammes,5-6 og forekomsten øker med alder. I løpet av livet utvikler 1 av 4 atrieflimmer.7

Vil du vite mer om atrieflimmer?

 

Referanser:

 1. Friberg L, Bergfeldt L. Atrial fibrillation prevalence revisited. J Intern Med. 2013;274:461-8.
 2. Björck S1, Palaszewski B, Friberg L, et al. Atrial Fibrillation, Stroke Risk, and Warfarin Therapy Revisited: A Population-Based Study. Stroke. 2013 Nov;44(11):3103
 3. Engdahl J1, Andersson L, Mirskaya M, Rosenqvist M Stepwise screening of atrial fibrillation in a 75-year-old population: implications for stroke prevention.Circulation. 2013 Feb 26;127(8):930-7.
 4. Friberg. Antikoagulantia till fler kan förebygga många strokefall. Läkartidningen 37/2015;112:DIMU. Lakartidningen.se publisert 2015-09-08
 5. Fitzmaurice DA, Hobbs FDR, Jowett S, et al. Screening versus routine practice for detection of atrial fibrillation in people aged 65 or over: cluster randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 383-6
 6. Norsk legehåndbok. Atrieflimmer og -flutter. www.legehandboka.no (lastet 22.12.2017)
 7. Heeringa J, van der Kuip DA, et al. Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Eur Heart J 2006; 27: 949-53

 

 

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell