Symptomer på blodpropp

Symptomer på blodpropp i venene (venøs trombose)

 
De vanligste symptomene på blodpropp i venene er:
  • ømhet eller smerter i ben eller armer
  • varmefølelse
  • tyngdefølelse og hevelse i lår, ben eller armer
     
Symptomer dyp venetrombose
Symptomer på blodpropp i venene

 
Det er også mulig å ha en blodpropp i en vene uten å oppleve symptomer.  
 
Se film om symptomer på blodpropp i venene (Hva er dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli?)
 

Symptomer på blodpropp i lungene

Dersom en blodpropp løsner, og transporteres til lungene, kan symptomene være:
  • plutselig anfall av åndenød
  • smertefullt å puste
  • hoste
     
Symptomer lungeemboli
Symptomer på blodpropp i lungene

Se film om symptomer på blodpropp i lungene (Hva er dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli?)

Det kan også være andre symptomer. Disse symptomene kan indikere blodpropp i ben eller lunge, men kan også skyldes en rekke andre årsaker. Kontakt sykehuset der du får behandling, legen din eller legevakten hvis du opplever symptomer på blodpropp i vener eller lunger, eller hvis du har andre spørsmål. 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell