Endometriose

Endometriose er årsak til underlivssmerter og barnløshet hos mange kvinner.

Brosjyre om endometriose

I brosjyren "Endometriose - årsak til underlivssmerte og barnløshet hos mange kvinner" besvares en rekke spørsmål knyttet til endometriose. 

På disse nettsidene om endometriose finner du informasjon hentet fra vår pasientbrosjyre. Brosjyren er utarbeidet av dr.med. Mette Haase Moen, og er godkjent av Statens legemiddelverk.

Endometriose - årsak til underlivssmerter og barnløshet
Endometriose - forebygging og behandling

 

Tekst og bilder er hentet fra brosjyren ”Endometriose” utarbeidet av førsteamanuensis dr.med. Mette Haase Moen.

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell