Hva er endometriose?

Endometriose er en tilstand der vev som ligner slimhinnen inne i livmoren (endometrium) finnes på unormale steder i kroppen, spesielt i bekkenet omkring livmor og eggstokker. Det kan betegnes som ’livmorslimhinne kommet på avveier’.

Endometriosevevet kan ses på bukhinnen i form av grynstore blodansamlinger (peritoneal endometriose) eller som cyster på eggstokkene som kan bli opptil appelsinstørrelse. Cystene inneholder gammelt blod som er tykt og mørkebrunt og betegnes derfor populært som ’sjokoladecyster’. (se figur 1)
 

Figur 1: Lokalisasjon av endometriose
Laparoskopi av endometriosepasient
 

Endometriose kan ses omkring tarmene, spesielt endetarm, tykktarm og blindtarm. I området mellom rektum og vagina kan det dannes en tykk plate, rektovaginal endometriose eller endometriosen kan klebe eggstokken til tarmen i tett sammenvoksning (adheranse). Endometriose kan forekomme i veggen til urinblæren, i lysken og i gamle operasjonsarr. I sjeldne tilfeller kan endometriose påvises andre steder i kroppen som i lunge eller muskelvev. Adenomyose er en spesiell variant hvor livmorslimhinnen finnes i livmorens muskellag.

 

Tekst og bilder er hentet fra brosjyren ”Endometriose” utarbeidet av førsteamanuensis dr.med. Mette Haase Moen.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell