Hvem får endometriose?

Endometriose kan oppstå hos alle kvinner i fruktbar alder, altså fra puberteten og fram til overgangsalderen. I sjeldne tilfeller kan sykdommen starte etter overgangsalderen.

Vi regner med at 3-5 % av alle kvinner i løpet av livet utvikler endometriose som krever behandling, men at ca. 20 % kan ha endometriose uten å være plaget.
 

Noen kvinner er mer utsatt for å utvikle endometriose enn andre. Det kan være en arvelig faktor involvert, slik at risiko for å få sykdommen er 5-10 ganger større dersom mor eller søster har hatt sykdommen. Mange år med menstruasjoner uten avbrytelse av graviditet og rikelige blødninger kan øke risikoen. Medfødte utviklingsavvik av livmoren øker også risikoen.

 

Tekst og bilder er hentet fra brosjyren ”Endometriose” utarbeidet av førsteamanuensis dr.med. Mette Haase Moen.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell