Hvis behandlingen ikke hjelper

Det er vanlig å kontrollere behandlingen etter 2-3 måneder. Hvis det ikke har vært effekt, kan det forsøkes en annen behandlingsmetode.

Man bør også vurdere om det virkelig er den påviste endometriose som er årsak til plagene. Hos noen kan endometriosen være et tilfeldig funn som ikke har betydning. Da har det ingen hensikt å fortsette en behandling som både er kostbar og som har bivirkninger. Andre mulige årsaker bør i så tilfelle utredes.

 

Tekst og bilder er hentet fra brosjyren ”Endometriose” utarbeidet av førsteamanuensis dr.med. Mette Haase Moen.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell