Hvordan kan endometriose behandles?

Behandling av endometriose må tilpasses pasienten ut fra hennes plager, alder og eventuelle barneønske.

Erfaring med tidligere behandling er også et viktig moment å ta med blant overveielsene. Legen bør diskutere de ulike behandlingstilbudene med pasienten slik at de sammen kan treffe et veloverveid valg.

Ingen behandling er nødvendig hvis kvinnen ikke er plaget, for eksempel hvis endometriose er påvist ved en tilfeldighet.

Kirurgisk behandling utføres hovedsakelig ved laparoskopi, og gjøres gjerne samtidig med at diagnosen stilles. Ved inngrepet forsøker operatøren å fjerne mest mulig endometriose og å gjenskape den normale anatomi som kan være ødelagt av sammenvoksninger. Hos kvinner som har barneønske forsøker man å bevare mest mulig av eggstokkene. Hvis kvinnen nærmer seg overgangsalderen og ikke lenger har barneønske, kan det vurderes å fjerne både livmor og eggstokker. De mest kompliserte tilfeller, for eksempel kvinner med rektovaginal endometriose, bør henvises til senter med spesiell erfaring. Hvis endometriosen affiserer andre organer som urinveier eller tarm, kan det være nødvendig å operere i team med gynekolog og urinveiskirurg eller mage-tarm kirurg. Kirurgisk behandling er effektiv både ved smerter og barnløshet.

Medisinsk behandling går ut på å behandle smerter eller å inaktivere endometriosen med hormoner. Behandlingen pågår gjerne i seks måneder, men lengre behandlingstid kan være aktuelt. Det er imidlertid ikke all endometriose  hvor medikamentell behandling er egnet.

Medisinsk behandling kan gis selvstendig eller som tillegg til kirurgi.

Resultat av behandling for smerter er positivt hos 80-90 %. Noen blir helt smertefrie og andre får redusert smertene. Dessverre kommer symptomene ofte tilbake etter avsluttet behandling, men dette kan ta måneder eller år. Det kan da bli nødvendig med ny behandling.

Barnløshet kan iblant behandles ved kirurgi. Hormonbehandling hjelper ikke. Tvert imot vil hormonbehandling virke som prevensjon og utsette den naturlige muligheten for graviditet. I noen tilfeller må paret bare ha mer tålmodighet før graviditet inntrer. Hvis man ikke lykkes ved ’naturmetoden’, er prøverørsbehandling (IVF eller In Vitro Fertilisering) et godt behandlingstilbud. En viktig forutsetning for at IVF skal lykkes, er at kvinnen ikke er for gammel. Andre velger å adoptere barn, og det teller ikke negativt at kvinnen har endometriose.

 

 

Tekst og bilder er hentet fra brosjyren ”Endometriose” utarbeidet av førsteamanuensis dr.med. Mette Haase Moen.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell