Hvordan kan endometriose påvises?

Dessverre tar det ofte mange år før diagnosen stilles fordi endometriose i de fleste tilfeller bare kan påvises ved laparoskopi (’kikkhullsoperasjon’), se Figur 1. Denne undersøkelsen utføres under full bedøvelse hvor det innføres et kikkertlignende instrument gjennom navlen inn i bukhulen. Gynekologen får da god oversikt over eggstokker, eggledere, deler av tarmen og bukhinnen.

For sikker diagnose tas ut en vevsprøve til mikroskopi. Endometriose på bukhinnen kan ses som små blemmer, evt røde eller brunsvarte flekker (se Figur 3). Eggstokkcyster med endometriose er gjerne brunlige fordi de inneholder gammelt blod.

Figur 3: Bilder av ulike former for endometriose

Ferske, røde endometrioseflekker på bukhinnen

Ferske røde endometrioseflekker på bukhinnen

Eldre, blåsvarte endometrioseflekker på bukhinnen

Eldre blåsvarte endometrioseflekker på bukhinnen

Sammenvoksninger - mellom eggstokker, livmor, eggleder, og tykktarm

Sammenvoksninger (5) mellom eggstokker (1), livmor (2), eggleder (3), og tykktarm (4).

Endometriosecyste på eggstokken (endometriom) er åpnet. Det indre er  fylt med gammelt blod (’sjokoladecyste’).

Endometriosecyste på eggstokken (endometriom) er åpnet. Det indre er fylt med gammelt blod (’sjokoladecyste’).

Fotografert av overlege Anton Langebrekke, Ullevål Universitetssykehus.

Ultralyd kan avsløre cyster på eggstokkene, men noen sikker diagnose kan ikke stilles kun på basis av ultralyd. Andre typer av endometriose kan sjelden påvises ved denne metoden.

MR (magnetisk resonans) er spesielt velegnet for å påvise den rektovaginale endometriose (mellom skjede og endetarm).

Blodprøve for måling av CA-125 (en såkalt ’kreft-markør’ som anvendes for å påvise eggstokk-kreft) kan gi utslag ved endometriose, spesielt når det foreligger eggstokkcyster og ved aktiv inflammatorisk sykdom, men en normal verdi utelukker ikke endometriose.

 

Tekst og bilder er hentet fra brosjyren ”Endometriose” utarbeidet av førsteamanuensis dr.med. Mette Haase Moen.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell