Kan endometriose forebygges?

Det er et aktuelt spørsmål om endometriose kan forebygges hvis man for eksempel vet at man har økt risiko.

Vi har ingen sikre metoder, men i teorien vil reduksjon av menstruasjonsblødningene redusere risikoen. P-pille og hormonspiral vil gi mindre blødning og kan derfor være hensiktsmessige prevensjonsmetoder.

 

Tekst og bilder er hentet fra brosjyren ”Endometriose” utarbeidet av førsteamanuensis dr.med. Mette Haase Moen.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell