Kan endometriose utvikle seg til kreft?

Endometriose er en godartet tilstand, men det finnes en ondartet variant som er meget sjelden.

Det er usikkert om godartet endometriose kan utvikle seg til kreft, men risikoen er i så fall meget liten.

Noen kreftformer har vært rapportert å forekomme hyppigere hos de med endometriose (for eksempel brystkreft og en spesiell type av eggstokk-kreft), men generelt sett er kreftrisikoen ikke økt. Kvinner med endometriose anbefales å følge de vanlige screeningsprogrammene for brystkreft og livmorhalskreft.

 

Tekst og bilder er hentet fra brosjyren ”Endometriose” utarbeidet av førsteamanuensis dr.med. Mette Haase Moen.


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell