Hjerte- og karsykdommer

De fleste som har en kjent hjerte-/karsykdom er som regel godt informert om sin sykdom og hvordan de best mulig skal forholde seg til den. Alle er derimot ikke klar over at hjerte-/karsykdommer i seg selv og behandling av disse kan medføre impotens.

Høyt kolesterol og/eller høyt blodtrykk kan føre til ereksjonsproblemer. Problemene skyldes ofte åreforkalkning som øker med alderen. Ved åreforkalkning blir arterieveggen stivere, tykkere og mindre elastisk. Dette medfører at arteriene tettes gradvis igjen slik at mindre blod kan transporteres gjennom. Dette skjer også i de blodkarene som skal forsyne svamplegemene i penis med blod.

Noen legemidler som bruker ved behandling av hjerte-/karsykdommer kan i seg selv føre til impotens. Å bytte legemiddel kan hjelpe, men et slikt bytte skal alltid gjøres av en lege.

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell