Hvordan oppstår ereksjonsproblemer?

Ereksjonsproblemer skyldes at penis ikke får tilført tilstrekkelig blod til å bli hard. Denne reduserte blodtilførselen kan ha flere årsaker. Tidligere antok man at ereksjonssvikt oftest hadde en psykologisk årsak eller at det var en del av den normale aldringsprosessen. Alderen har en viss betydning, men problemet er ikke en naturlig følge av at man blir eldre.

 

 

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell