Symptomer

Hvordan symptomene oppleves er forskjellig fra mann til mann og avhengig av hvordan sexlivet ditt var før du opplevde erektil dysfunksjon. Det kan være stivheten eller ereksjonens varighet, eller begge deler, som påvirket. Det kan også være tidsintervallene mellom ereksjonene som endres, altså den såkalte refraktærperioden som er tidsintervallet mellom to utløsninger som endres og blir plagsomt lang.

Utilfredsstillende ereksjonsevne kan ha negativ innvirkning på en manns liv. Selvtilliten påvirkes ofte fordi man føler man mister sin mandighet og identitet. Dette kan medføre at en distanserer seg fra partner, familie og venner og at det skapes unødige spenninger og konflikter med andre. Det er derfor viktig at man får forståelse for hvorfor erektil dysfunksjon oppstår, og at man ikke er alene om problemet. Du bør derfor snakke med din lege om impotens.

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell