Kreft

Hva er kreft?

Kreft er et samlenavn på flere ulike sykdommer som alle har noen felles kjennetegn.

  • Cellene deler seg ukontrollert
  • Celler er ikke lenger i stand til å utføre den oppgaven de er ment å skulle gjøre
  • Cellene kan spre seg til andre deler av kroppen enn der de hører hjemme og vokse inn i andre organer og vev
  • Kreftcellene dør ikke slik de er programmert til

Kroppen produserer hele tiden nye celler som erstatter de cellene som naturlig dør. Ved kreft har det oppstått skader i cellens arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert. Etter hvert som kreftcellene fortsetter å dele seg ukontrollert, vil kreftceller hope seg opp i organet der veksten startet, og det vil etter hvert dannes en kreftsvulst.

Kreft kan gi symptomer fordi svulsten er vokst deg så stor at den kan forstyrre funksjonen til organet. Symptomer på kreft vil derfor variere etter hvor kreften har oppstått.

Hva er årsakene til kreft?

Vi vet ikke alt om årsaker til at noen får kreft og andre ikke, men vi kjenner til mange risikofaktorer for å få kreft i ulike former.

Røyking Lungekreft, blærekreft
Asbest Brysthinnekreft (mesoteliom)
Soling Føflekkreft (malignt melanom)
Overvekt Tarmkreft, nyrekreft, brystkreft, eggstokkreft, benmargskreft og kreft i bukspyttkjertelen
Inaktivitet Tarmkreft, brystkreft 
Virus HPV og livmorhalskreft

 I tillegg er noen født med en eller flere genforandringer som innebærer en større risiko for å utvikle kreft.

Risikofaktorer for å få kreft

Hvordan påvises kreft?

Generelt er det fordelaktig at kreft oppdages tidlig, da tidlig oppdagelse gir bedre muligheter til å bli frisk av kreften. Man bør også følge med på endringer i kroppen og være oppmerksom på endringer som ikke har en naturlig forklaring.
For enkelte kreftformer finnes det også tilbud om «screening» eller masseundersøkelser, som for eksempel ved brystkreft og livmorhalskreft. 

Vanlige undersøkelsesmetoder for å påvise kreft er:

Vevsprøver Disse undersøkes bl.a. i mikroskop
Bildeundersøkelser Mammografi, MR, CT og ultralyd er vanlige metoder
Koloskopi Kikkertundersøkelse av ende- og tykktarm
Gastroskopi Kikkertundersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm
Cystoskopi Kikkertundersøkelse av urinrør og urinblære

De senere år er det også blitt mer vanlig å finne hvilke forandringer kreftpasienter har i sitt arvestoff i svulsten med tanke på å bestemme hva slags målrettet behandling som kan være aktuell for behandling av kreften.

Hvordan påvises kreft

Hvordan behandles kreft?

Hovedformålet ved behandling av kreft i tidlig stadium er å fjerne de syke cellene. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av kirurgi og/eller strålebehandling og ulike kombinasjoner av cellegift og/eller målrettet behandling for blod- og lymfekreft. For å redusere risikoen for tilbakefall vil noen få tilbud om ulike former for tilleggsbehandling etter kirurgisk behandling.

Ulike former for behandling av kreft?

Når det gjelder kreft med spredning eller som ikke lar seg operere eller bestråle, finnes det mange ulike andre former for behandling. Slik behandling kan være: 

  • Cytostatika (cellegift)
  • Målrettet behandling mot det som får kreftsvulsten til å vokse 
  • Hormonbehandling
  • Immunterapi

For noen former for blodkreft, kan stamcelletransplantasjon også være en mulighet i kombinasjon med andre former for kreftbehandling. Dette skjer oftest dersom den første behandlingen man får ikke virker eller man får tilbakefall.

Les mer om ulike former for kreft:

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell