Kreft

Hva er kreft?

Kreft oppstår ved skader i kroppens arvestoff (DNA) . Kreft er et samlenavn på en lang rekke ulike sykdommer som alle har noen felles kjennetegn.

 • Cellene deler seg ukontrollert
 • Celler er ikke lenger i stand til å utføre den oppgaven de er ment å skulle gjøre
 • Cellene kan spre seg til andre deler av kroppen enn der de hører hjemme og vokse inn i andre organer og vev
 • Kreftcellene dør ikke slik de er programmert til

Resultatet av dette er opphopning av celler som kan bli til svulster og fortrenge og ødelegge friskt vev.

Hvorfor får noen kreft?

Vi vet ikke alt om hvorfor noen får kreft, men vi kjenner til mange risikofaktorer for å få ulike kreftformer. Noen eksempler kan være:

 • Røyking:   Lungekreft, blærekreft
 • Asbest:     Brysthinnekreft (mesoteliom)
 • Soling:      Føflekkreft (malignt melanom)
 • Overvekt: Tarmkreft, nyrekreft, brystkreft, eggstokkreft, benmargskreft og kreft i bukspyttkjertelen.
 • Inaktivitet: Tarmkreft, brystkreft
 • Virus:        HPV og livmorhalskreft

I tillegg er noen født med endringer i arvestoffet som gir økt risiko for ulike kreftformer.

Hvordan påvises kreft?

Generelt er det fordelaktig at kreft oppdages tidlig. Det er da større sjanse for at man klarer å fjerne alt kreftvev og sjansene for å bli kurert er større.
For enkelte kreftformer finnes det også tilbud om «screening» eller masseundersøkelser, som for eksempel ved brystkreft og livmorhalskreft. 
Vanlige undersøkelsesmetoder for å påvise kreft er:

 • Vevsprøver:             Disse undersøkes bl.a. i mikroskop 
 • Bildeundersøkelser: Mammografi, MR, CT og ultralyd er vanlige metoder
 • Koloskopi:                Kikkertundersøkelse av ende- og tykktarm
 • Gastroskopi:            Kikkertundersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm
 • Cystoskopi:              Kikkertundersøkelse av urinrør og urinblære

De senere år er det også blitt mer vanlig å finne hvilke forandringer kreftpasienter har i sitt arvestoff i svulsten med tanke på å bestemme hva slags målrettet behandling som kan være aktuell.

Hvordan behandles kreft?

Hovedformålet ved behandling av kreft i tidlig stadium er å fjerne de syke cellene. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av kirurgi og/eller strålebehandling og ulike kombinasjoner av cellegift og/eller målrettet behandling for blod- og lymfekreft. For å redusere risikoen for tilbakefall vil noen få tilbud om ulike former for tilleggsbehandling etter kirurgisk behandling.
Når det gjelder kreft med spredning eller som ikke lar seg operer eller bestråle, finnes det mange ulike andre former for behandling. Slik behandling kan være: 

For noen former for blodkreft, kan stamcelletransplantasjon også være en mulighet i kombinasjon med andre former for kreftbehandling. Dette skjer oftest dersom den første behandlingen man får ikke virker eller man får tilbakefall.

Les mer om:

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell