Brystkreft

 

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og rammer først og fremst kvinner over 50 år. 3371 kvinner  fikk brystkreft i Norge i 2016, og hver 10.–11. kvinne vil utvikle sykdommen i løpet av livet. Brystkreft kan i sjeldne tilfeller også ramme menn.1,2

Referanser:
1. https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Fakta-om-kreft/Brystkreft-Alt2/ per 08.03.2018

2. http://kreftlex.no/Brystkreft per 08.03.2018


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell