Nyrekreft

 

Nyrene ligger på hver side av kroppen vår, inntil bakre bukvegg, i nivå med de nederste ribbena. Hovedfunksjonen til nyrene er å filtrere blodet, slik at avfallsstoffer skilles ut i form av urin, samtidig som de skal re-absorbere de stoffene kroppen trenger tilbake til blodet. Nyrene er videre forbundet med urinblæren (og urinrøret) via urinlederne, som leder urinen ut av kroppen.1

Nyrene består av ulike typer celler og vev. Nyrekreft har sin opprinnelse i de ulike celle- og vevstypene i nyrene og det finnes derfor ulike undergrupper av nyrekreft. Klarcellet nyrekreft er den vanligste typen (85%).1 

I 2016 fikk 872 mennesker i Norge nyrekreft, henholdsvis 589 menn og 283 kvinner.2 

Forekomsten av nyrekreft i Norge er på nivå med en rekke andre land i Vest- Europa, herunder de nordiske, mens forekomsten er aller høyest i enkelte land i Øst-Europa.

Flere nye studier viser at det er en reell økning av antall nye tilfeller av nyrekreft. Økningen skyldes dels at andelen eldre i befolkningen øker og dels en antatt økning i risikoen for å få nyrekreft. I tillegg betyr bedre diagnostikk at flere tilfeller av sykdommen oppdages. 
Nyrekreft forekommer oftest i alderen 60-80 år, hvorav de fleste er 80 år eller eldre. Nyrekreft forekommer sjelden før 45-års alder.3

Referanser:

  1. http://kreftlex.no/Nyrekreft per 20.03.18
  2. https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2016/cin-2106.pdf per 20.03.18
  3. https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/nyrekreft/ per 20.03.18

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell