Migrene

Migrene er en hodepinelidelse, men er mer enn bare hodepine. Ved migrene oppleves også andre symptomer, som i mange tilfeller påvirker funksjonsevnen like mye som selve smerten. Slike symptomer kan være kvalme, oppkast, lysskyhet, lydskyhet, syns- eller taleforstyrrelser. Smerten i hodet ved migreneanfall oppleves ofte som dunkende eller pulserende, og oftest bare på en side av hodet. 

Migrene rammer minst 10 % av befolkningen. Tror du at du har migrene?

 

 


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell